Famous Belgian Beer Wij zorgen voor jouw plezier met bier van hier!

Privacybeleid

Privacy- en cookieverklaring

Famous Belgian Beer Shop & Events hecht veel waarde aan uw privacy. Deze privacy wordt gewaarborgd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Het doel van dit document is om u te informeren over hoe Famous Belgian Beer Shop & Events uw (persoons)gegevens verwerkt.

Doeleinden verwerking

Famous Belgian Beer Shop & Events verwerkt uw persoonsgegevens o.a. voor het volgende:

  • Om u te informeren over onze producten, aanbiedingen en andere soortgelijke producten of diensten;
  • uitvoering van met u gesloten overeenkomsten;
  • relatiebeheer;
  • product- en dienstontwikkeling;
  • het optimaliseren van ons marketingbeleid.

Wanneer u iets koopt of betaalt via onze website hebben we een aantal gegevens van u nodig, zoals uw naam, adres, e-mailadres en betaalgegevens. De betaalgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van fraude en ander onrechtmatigheden en het tegengaan van overcreditering. De gegevens worden verder gebruikt om te kunnen voldoen aan uw verzoek of om uw vragen zo goed en snel mogelijk te kunnen beantwoorden. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om u interessante aanbiedingen te sturen. U krijgt dan ook altijd de mogelijkheid om u af te melden indien u deze niet (langer) wenst te ontvangen. In het geval we informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden die (nog) niet zijn voorzien in dit document, zullen wij u dit vooraf mededelen en, indien vereist, uw toestemming hiervoor vragen.

Wettelijke grondslag verwerking

Famous Belgian Beer Shop & Events verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

  • Toestemming van de betrokkene; als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken;
  • de verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke plicht;

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zullen door Famous Begian Beer Shop & Events in principe worden bewaard voor een duur van maximaal vijf jaar. Famous Belgian Beer Shop & Events bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Cookies

In de meeste gevallen vragen we u specifiek om uw persoonsgegevens, maar in enkele gevallen worden gegevens op een andere manier verzameld door middel van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een bestandje wat een website op uw computer plaatst en een kleine hoeveelheid informatie bevat over o.a. de bezoeker. Op deze manier kan een bezoeker bijvoorbeeld automatisch inloggen op een bepaalde website, of kan een winkelmandje op een webwinkel gevuld blijven. Verder kan een cookie gebruikt worden voor het bijhouden van web statistieken. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer.

Wij werken met functionele cookies. Deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wij hebben op dit moment geen andersoortige cookies in de website.

Passende beveiliging

Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, treft Famous Belgian Beer Shop & Events zoveel mogelijk passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te zo goed mogelijk waarborgen.

Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan vooral even contact met ons op. Hartelijk dank.

Inzage, correctie of verwijderen

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als betrokkene heeft u ook het recht Famous Belgian Beer Shop & Events te verzoeken om de persoonsgegevens, die u zelf aan Famous Belgian Beer Shop & Evens geeft, aan u terug te geven, zodat u deze persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verschaffen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Aarzel niet om contacct met ons op te nemen indien u vragen en/of opmerkingen heeft. Bent u (daarna nog) ontevreden, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Famous Belgian Beer Shop & Events behoudt zich het recht voor om deze verklaring op ieder door haar gewenst tijdstip te wijzigen. Wijzigingen of aanvullingen op deze verklaring worden hier gepubliceerd. Famous Belgian Beer Shop & Events raadt u aan dit gedeelte regelmatig te raadplegen.